Metoder och verktyg för att sätta igång idag

Det finns inga standardlösningar som passar alla företag när det gäller CSR-processen. Genom att se på dessa metoder och verktyg får du tips och råd på hur du kan sätta igång arbetet på ditt företag.

Kom igång på ditt företag!

  • Ta avstamp i företagets ekonomiska hållbarhet.
  • Utgå ifrån företagets naturliga ansvarsfrågor och koppla CSR-arbetet till kärnaffären
  • Utveckla dina resurser, dvs
    • Verka för tydliga värderingar
    • Verka för modiga och proaktiva ledare och medarbetare
    • Ha ett ständigt kompetensutvecklingsarbete


Enkel CSR-metodik i tio steg

  

Inventera

Kommunicera

1. Inventera omvärlden - titta på dina intressenter - vilka behov finns?8. Skapa tydlighet kring det arbete som görs.
2. Fokusera på företagets naturliga ansvarsfrågor.9. Kommunicera - först internt och sedan externt.
3. Utgå ifrån affären - vad säljer ni och hur produceras det?

 

Innovera

Reflektera

4. Utveckla ledarskapet i organisationen - att leda för hållbarhet är att leda i förändring.10. Reflektera över processen och fortsätt utvecklingsarbetet.
5. Renodla och arbeta med företagets värderingar - här finns vägledningen i vardagen och grunden till en stark och unik företagskultur.Till sist, inspireras av att aldrig bli klar, sätt nya standards och ge dig tillkänna som den nya branschledaren. Satsa på att bli den som leder utvecklingen!
6. Kompetensutveckla alla medarbetare för att öka den interna kapaciteten att ta hand om omvärldens möjligheter och utmaningar. 
7. Utveckla affären - titta på nya produkter, tjänster och processer som skapar mervärden, effektiviseringar samt långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft.Här hittar du mer om Företagsakademins metodik » (pdf, 2.9 MB)


Så utvecklar du dina resurser:

1. Ledarskap
Verka för modiga och proaktiva ledare – företagsledare som jobbar med sin egen utveckling kan bättre leda sitt företag framåt. De förhåller sig alerta till omvärlden och börjar göra saker på ett alternativt sätt. Framgångsrikt CSR-arbete bygger på en vilja till förändring och för det behövs ett matchande ledarskap.

2. Värderingar
Verka för tydliga värderingar – dessa bygger kulturen och bidrar till effektiviseringar, då vet alla hur de ska jobba och knyter utvecklingsarbetet till kärnaffären.

3.  Kompetens
Kompetensutveckla kontinuerligt – hållbarhetsarbete handlar om tusen myrsteg och inga quick-fixes. Genom att man ständigt strävar efter att förbättra sin verksamhet och parallellt är lyhörd gentemot sina intressenter så framtidssäkrar man också sin lönsamhet och affärsnytta.

4.  Erfarenheter
Reflektera och dela – dra lärdom av egna och andras erfarenheter och bygg vidare genom en process bestående av ständig utveckling och utvärdering.

Fler goda exempel på hur du kan komma igång och arbeta med värderingarna på ditt företag (pdf, 833.8 kB)

CSR- framtidens företagande!

Under Företagsakademin 3.0 utvecklades en metodik för hur små och medelstora företag kan  arbeta med CSR för att förena affärsnytta med samhällsnytta. Ladda hem boken med metodiken,  goda exempel och länkar till handling kostnadsfritt här (pdf, 12.7 MB)

Senast ändrad: 2014-01-20 15:19