Food trucks / Streetfoodbilar

I Malmö stad finns det platser för dig som är intreserad av att bedriva verksamhet i en streetfoodbil, även kallat Food Truck.

Tidsbegränsningen är bestämd till max 4 timmars uppställning per plats och gång och max 3 platser per dag. Kostnaden är 2500 kr/månad eller 200 kr/dag.

Tillståndet gäller bara i mån av plats. Finns det andra tillstånd utfärdade har dessa företräde (t ex under Malmöfestivalen). Platserna kan inte heller användas om gatan är avstängd pga vägarbeten eller andra regleringar.

Ansökan

De verksamheter som är intresserad av att sälja mat på Malmös gator ska ta kontakt med föreningen Skånes Street Food Ekonomisk Förening som drivs via Livsmedelsakademin.

Föreningen har ett samlat polistillstånd för alla streetfoodbilar som är verksamma i Malmö. Tillståndet är på prov under 2018.

Under 2018 kommer max 10 stycken streetfoodbilar att ingå i tillståndet och det kommer att finnas upp till 30 stycken platser där det ska vara tillåtet med uppställning och försäljning. Möjliga uppställningsplatser finns här.

Intresseanmälan skickas till föreningen och ska innehålla:

  • minst två bilder på bilen var av en ska visa bilens högra sida och en bild invändigt
  • en verksamhetsbeskrivning inkluderande en beskrivning av ”streetfoodkonceptet” där det bl.a. framgår hur maten som ska säljas är tillagad
  • en dokumentation som visar att maten är tillagad i en registrerad livsmedelsanläggning
  • intyg eller liknande som styrker kompetens i matlagning ex, näringslära, specialkoster, hygienfrågor
  • kopia för F-skatt eller FA-skatt från Skatteverket
  • en kopia av anmälan om livsmedelsanläggning (originalet skickar intressenten till Miljöförvaltningen)

Krav på fordonet

Alla streetfood-bilar ska i förväg godkännas av fastighets- och gatukontoret, men bilen behöver inte vara inköpt. Den ska vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil med en totalmassa på max 3,5 ton. Den ska vara upptagen i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Den ska vara hel, ren och klotterfri. Bilen ska vara anpassad för att servera mat direkt till förbipasserande. Det får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till dessa försäljningsställen. Andra föremål utanför fordonet som t ex menytavlor eller extern kraftkälla kommer inte att tillåtas.

Servering ska ske inifrån bilen via en lucka på höger sida (är motorfordonstrafik avstängd på platsen kan även försäljning tillåtas från andra luckor på bilen).

Kopia av giltigt tillstånd ska alltid finnas i framrutan på bilen och vara lätt avläst från trottoaren.

Tomgångskörning är ej tillåtet.

Avfallshantering

Varje streetfoodbil ska själv hantera sitt avfall och ska ha tecknat avtal med VA Syd. Sopsortering ska ske för kartong, papper, matrester, glas (färgat o ofärgat), metall och plast. Använd gärna komposterbart engångsmaterial.

Rengöringsprodukter som används ska vara miljömärkta.

Krav på maten som ska serveras

Från streetfoodbilarna får enbart säljas mat som är tillagad från grunden och lagad i lokaler anmälda till miljöförvaltningen som livsmedelsanläggning.

Malmö stad har en policy för hållbar utveckling och mat som gäller för Malmö stads egna verksamheter. Policyn ska följas, så långt den är applicerbar på streetfoodbilar. Policyn fastslår bland annat:

  • Hälsosam mat av hög kvalitet/”I Malmö stad ska vi servera god, vällagad, säker och hälsosam mat till alla. Den ska vara av hög kvalitet och ska så långt det är möjligt lagas från grunden, med ett minimum av tillsatser.”
  • "Hållbara inköp/etiskt certifierade (till exempel rättvisemärkta) produkter ska alltid vara förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana finns."

Maten ska vara baserad på ekologiska, närproducerade och helst Fairtrade råvaror om sådana finns att tillgå. Tillbehör såsom såser kan vara halvfabrikat men de ska vara utan tillsatser och bör vara ekologiska. Fisk och skaldjur bör vara MSC-märkta och/eller närfiskade. Fisk från överfiskade bestånd får inte användas.

För mer information och intresseanmälan

kontakta Jannie Vestergaard på Livsmedelsakademin:

E-post: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se
Mobil: 0727-34 85 44.

 

- Allmänna villkor för upplåtelse
(pdf, 257.5 kB)- City of Malmö´s general conditions an information for the commercial use of public places (pdf, 269 kB)

Senast ändrad: 2015-10-07 10:15