Tomträttsfrågor

En del av Malmö stads mark upplåtes med så kallad tomträtt. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen.

Tomträtt är en form av nyttjanderätt i fast egendom. Tomträttshavaren har rätt att nyttja fastigheten (mark) på i princip samma sätt som ägare av fastighet, mot en skyldighet att betala ersättning i form av årlig avgäld. Tomträttshavaren kan fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den.

Fastighets- gatukontoret ansvarar för handläggning av tomträttsärenden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 11:08