Malmö stad söker lokaler

Är du fastighetsägare och har lediga lokaler eller lägenheter som kan vara intressant för Malmö stad?

LiMa

Fastighetskontorets lokalförsörjningsavdelning, även kallad LiMa (Lokal i Malmö) fungerar som internkonsult för alla förvaltningar inom Malmö stad när det gäller lokalfrågor.

Läs mer på LiMas egen sida där du kan hämta ett pdf-dokument med Malmö stads aktuella lokalbehov. I dokumentet framgår vilken typ av lokal som söks och uppgifter om ytor, läge och kontaktperson. Aktuell handläggare kan berätta mer om lokalprogram med mera.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-02 16:49