Malmö stad söker lokaler

Är du fastighetsägare och har lediga lokaler eller lägenheter som kan vara intressant för Malmö stad?

LiMa

LiMa (Lokal i Malmö) ligger under fastighets- och gatukontoret och fungerar som internkonsult för alla förvaltningar inom Malmö stad när det gäller lokalfrågor.

Här nedan kan du hämta ett pdf-dokument med Malmö stads aktuella
lokalbehov. I dokumentet framgår vilken typ av lokal som söks och uppgifter om ytor, läge och kontaktperson.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-26 11:35