Publicerad 2014-10-07 14:25

Senast uppdaterad 2014-10-07 14:27

Malmö stad är kommunens största markägare. Malmö stad äger även mark i bland annat Torup och Vomb.

Köp och försäljning av stadens mark hanteras av fastighetskontorets fastighetsjuridiska avdelning, som också handlägger tomträttsärenden. Läs mer här.