Publicerad 2015-10-27 15:48

Senast uppdaterad 2018-06-15 11:52

Ansök om TA-Plan

Ska du ansöka om en TA-Plan? Följ länken nedan för att komma till Malmö stads ansökningssystem GRETA.

Från och med 1 november 2017 kommer Malmö stad att ta 
ut en avgift för TA-planer och grävningstillstånd.
                                                                                                            2017-10-13

Vad händer efter att ansökan är inskickad?

Trafikanordningsplanen ska lämnas in fullständigt ifylld till fastighets- och gatukontoret i god tid före arbetets start.

Ej komplett ärende kan ta längre tid än angivna handläggningsdagar. Fastighets- och gatukontorets regler för avstängning vid gatuarbeten i Malmö kommun ska tillämpas. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja arbetet.

Om trafikavstängningar ej är utfört enligt anvisningar har gatukontoret rätt att avbryta arbetet. Kopia på godkänd trafikanordningsplan ska finnas/anslås på arbetsplatsen.