Meet Malmö

I forumet Meet Malmö samarbetar Malmö stad och näringslivet för att hitta lösningar på stadens utmaningar. Goda tankar och initiativ från näringslivet, organisationer och Malmö stad kring en socialt hållbar utveckling får gro och utvecklas till samarbeten och konkreta lösningar.

Så går det till

Genom personliga möten och en webbaserad portal finns möjligheten att lämna in initiativ för att testa idéer och söka samarbetspartners. Avsändaren för ett initiativ kan vara en aktör från näringslivet, Malmö stad eller en annan organisation, t ex myndighet eller branschorganisation.

Det viktigaste kriteriet för att lämna in ett initiativ är att det syftar till samarbete mellan näringslivet och Malmö stad – för utveckling av näringslivet, tillväxt i staden och ytterst för en socialt hållbar utveckling.

Om en näringslivsrepresentant inte har ett eget initiativ kan hen anmäla intresse för att bli en Meet Malmö-resurs. Dessa används när arbetsgruppen för ett initiativ ska bildas och kopplas samman med representanter från kommunen eller andra organisationer.

Malmö stad och Stadskontorets näringslivsavdelning koordinerar arbetet med Meet Malmö och ansvarar för att koppla samman olika berörda aktörer med varandra och starta upp arbetet.

Tillsammans utvecklar vi Malmö     

Meet Malmö bygger på tanken om varaktiga kunskapsallianser mellan kommunen och andra aktörer i samhället. Genom att samla kunskap, kompetens och erfarenhet från olika sfärer kan vi belysa utmaningar och se möjligheter från olika håll och på så vis hitta nya lösningar som ökar tillväxten och sysselsättningen i Malmö.

Sedan starten hösten 2015 har ett femtontal samverkansinitiativ fått liv genom Meet Malmö. De handlar om allt från kompetensförsörjning och etablering av nyanlända till specifika branschfrågor och investeringar.

Läs mer på Malmobusiness.com/meetmalmo eller kontakta oss för mer information.

Följ arbetet i sociala medier på Twitter och Linkedin.

Senast ändrad: 2018-11-08 13:40