Foto: Future Imagebank

Energi & transport

Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter och energianvändning genererar?

Det finns utrymme att minska energianvändningen och effektivisera transporterna i de flesta svenska företag. Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare skyldiga att hushålla med råvaror och energi samt använda förnybara energikällor i första hand.

Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot en hållbar utveckling och är därför en viktig fråga för oss att samarbeta med er kring.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-07 14:58