Foto: Christina Worsch

Fastighetsägare

Det är ett stort ansvar att vara fastighetsägare. Du ansvarar för att se till att det inte uppstår olägenheter för de som vistas i din fastighet. Samma ansvar gäller oavsett om fastigheten är privat- eller kommunalägd; eller om fastigheten tillhör en bostadsrättsförening.

Alla fastighetsägare ska enligt miljöbalken ha en fungerande egenkontroll. Det finns många fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Aktuellt - markrapporter

Länsstyrelsen Skåne har information om riskklassningar av fastigheterna enligt inventeringsmetoden MIFO. Riskklassen anger hur stor risken är att det finns markföroreningar på fastigheten utifrån de olika verksamheter som har bedrivis på platsen.

Fastighetsägare kan läsa miljöförvaltningens markrapporter som kan innehålla information och klassningar som är inaktuella efter det att Länsstyrelsen reviderat uppgifterna. Det är Länsstyrelsen Skånes senaste klassning som gäller.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-03-14 12:47