Läkemedelsförsäljning

Foto: Colourbox

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek, i detaljhandel. Kommunerna kontrollerar att företag och detaljhandlare följer reglerna som finns för denna form av försäljning. Det statliga Läkemedelsverket, är övergripande tillsynsmyndighet och det är dit du gör din anmälan om du vill starta försäljning av läkemedel.

Det är viktigt att du som försäljare sätter dig in i vilka regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln.  Innan du börjar sälja läkemedel i din butik måste du anmäla detta till Läkemedelsverket och upprätta ett så kallat egenkontrollprogram.

Några av de viktiga krav som du som företagare och detaljhandlare måste följa (du klickar dig vidare för mer information på de gröna texterna):

  • Du ska anmäla verksamheten - se nedan: Anmälningsplikt.
  • Du måste upprätta och ha ett kontinuerligt uppdaterat egenkontrollprogram
  • Du ska följa de viktiga krav som finns för försäljning och förvaring
  • Du måste följa de regler som finns för reklamation som gäller för läkemedel
  • Det finns vissa saker som du som företagare och försäljare måste kontrollera.
  • Du ska betala en årsavgift  till miljöförvaltningen som utför kontroller (enligt miljöbalken). Se nedan.

 
Anmälningsplikt

Läkemedelsverkets sida för dig som ska sälja läkemedel i din verksamhet.

Miljöförvaltningens updrag och avgift

Företag kan få oanmälda kontrollbesök en gång om året. Miljöförvaltningen kontrollerar till exempel att egenkontrollprogrammet följs, är uppdaterat och att företaget arbetar efter det.

  • Årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från och med det kalenderår som verksamheten anmälts eller, om verksamheten har bedrivits utan anmälan, från och med det år som miljönämnden fått kännedom om verksamheten.
  • Årsavgiften som tar miljöförvaltningen ut är 3 180 kr/år kr per år och försäljningsställe (2018).

Avgiften framgår av taxa enligt miljöbalken. Den årliga avgiften är indexreglerad och gäller till dess taxan ändrats av kommunfullmäktige eller verksamheten ändras så att annan avgift ska utgå.

Information till kunden

  • Du ska kunna informera kunden om var hen kan få farmaceutisk rådgivning.

Receptfria läkemedel typ Alvedon får inte längre säljas utanför apotek

Den 1 november 2015 blev det förbjudet att sälja receptfria tabletter som innehåller paracetamol på andra ställen än på apotek.

Receptfria tabletter med paracetamol som ska sväljas hela får inte säljas på andra försäljningsställen än apotek (i till exempel matvaruaffärer eller på tankstationer).

Paracetamol ett av de vanligaste läkemedlen. Bakgrunden till förbudet är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte, där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedömts vara en riskfaktor.

Läkemedelsverkets beslut innebär att paracetamol i tablettform (tabletter och filmdragerade tabletter som är avsedda att sväljas hela) inte längre får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek efter den 1 november 2015. Andra former av paracetamol (till exempel tuggtabletter, flytande form, brustabletter och stolpiller) berörs inte av beslutet.

Läkemedel mot värk och feber som innehåller andra läkemedelssubstanser än paracetamol berörs inte heller av beslutet. Läkemedel som berörs av beslutet.


Läkemedelsverket om receptfria läkemedel utanför apotek
Där kan du också hitta en vägledning för detaljhandlare som ska sälja receptfria läkemedel samt hämta anmälningsblankett. Här kan du också läsa om att den årsavgift  per försäljningsställe som detaljhandel ska betala till Läkemedelsverket.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-14 11:14