Försäljning och förvaring

Med undantag av nikotinläkemedel, får läkemedel inte säljas i eller i direkt anslutning till utrymmen där serveringstillstånd gäller.

  • I försäljningslokalen ska läkemedel antingen förvaras inlåsta eller under direkt och kontinuerlig uppsikt av personal.
  • Läkemedlen får inte vara åtkomliga för konsument under 18 år.

Exempel på hur läkemedel inte får exponeras i butik

  • gripbart för kund på hyllor i butiken, om personal inte är närvarande och inte kan hålla läkemedlen under uppsikt vid varje tidpunkt
  • gripbart för kund intill kassan, utan att kassapersonalen kan se läkemedlen
  • i olåst skåp eller olåst automat som inte står under direkt uppsikt av personal

I anslutning till produkterna ska det finnas skyltning som anger att de är läkemedel. Det ska finnas tydlig skyltning om åldersgränsen och langningsförbud.

Läkemedel:

  • får endast säljas i originalförpackning som är obruten/oöppnad och utan brister. Bipacksedel ska bifogas
  • ska förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel (även från naturläkemedel)
  • ska alltid förvaras i enlighet med förvaringsanvisningarna på förpackningen
  • ska vid försäljningstillfället ha en så pass lång kvarvarande hållbarhetstid så att utgångsdatum inte passeras under den förväntade användningstiden.

Man får bara köpa in läkemedel från grossist som har handelstillstånd. Man får endast sälja läkemedel som är godkända av Läkemedelsverket. Se listan över vilka läkemedel som det är tillåtet att sälja på deras webb.

Hur ska jag hantera de läkemedel som inte får säljas och ska destrueras?

Du måste plocka bort de läkemedel som inte får säljas och förvara
dem åtskilda från säljbara läkemedel innan du destruerar (destruera = oskadliggöra) dem. Du får inte slänga läkemedel i vanliga sopor eller i avloppet eftersom läkemedlen kan skada miljön.  Läkemedel ska hanteras som särskilt avfall. Du kan avtala med din leverantör, ett apotek eller ett företag som hanterar särskilt avfall om att ta emot ditt läkemedelsavfall. Du måste också dokumentera vilka läkemedel du har lämnat eller skickat för destruktion och till vem. På Läkemedelsverkets webbplats finns ett exempel på hur ett sådant dokument kan se ut.

Kan jag lämna butikens läkemedelsavfall på apotek?

Apoteken är inte skyldiga att ta emot läkemedelsavfall från
företag, men du kan fråga om det går bra ändå.

Läkemedelsverkets sida

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-13 14:41