Information om livsmedel

När en konsument ska bilda sig en uppfattning om en varas kvalitet, är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt är detta för allergiker, som måste kunna lita på uppgifterna om vad en matvara innehåller. Det är också viktigt att man har rätt namn och ursprung för varorna som säljs.

Märkning

Det är du som företagare som ansvarar för att de varor du säljer är korrekt märkta. Reglerna kring märkning av livsmedel är mycket omfattande. Här nedan sammanfattar vi en del av reglerna. Läs mer på livsmedelsverkets webb.

Allergiinformation

Ämnen som orsakar intolerans ska skrivas på ett sätt som tydligt skiljer dessa ämnen från övriga ingredienser (till exempel med fet stil).

Språk

Livsmedelsinformationen ska anges på svenska. Annat språk får användas för uppgifter om språket endast obetydligt skiljer sig från svenska. (LIVSFS 2014:4 §5). 

Färdigförpackade livsmedel - obligatoriskt med följande uppgifter

De här uppgifterna ska bland annat finnas med på färdigförpackade livsmedel:

 • varans beteckning
 • ingrediensförteckning
 • ingredienser som kan orsaka allergi eller intolerans
 • mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • nettokvantitet
 • datummärkning: bäst-före-dag eller sista förbrukningsdag
 • anvisningar för förvaring eller användning/bruksanvisning
 • ursprung
 • verklig alkoholhalt
 • namn eller firmanamn, adress, telefonnummer 
 • adress till företagare i vars namn livsmedlet saluförs eller importör 

Vem har bestämt informationsreglerna och varför?

Reglerna för märkning finns i förordning (EG) nr 1169/2011. EU vill att de reglerna för märkning ska hjälpa konsumenter: att det ska vara lättare att läsa text på förpackingar, att göra konsumenter medvetna om de val de kan göra utifrån miljö och etik samt att göra säkrare val utifrån allergi och hälsa. 

Livsmedelsinformationen får inte vara vilseledande (artikel 7 i förordning (EG) nr 1169/2011).

Märkning av oförpackade livsmedel

Här är information om vilka regler som gäller för märkning av oförpackade livsmedel. Informationen gäller även dig som arbetar i till exempel restaurang och café.

Rätt namn och rubrik på varan

Det är viktigt att ha rätt benämning för de varor som säljs. Till exempel att fetaost är fetaost (en så kallad skyddad beteckning, med ursprung i Grekland) och inte "salladsost" eller något annat. Samma sak gäller för parmesan, parmaskinka med flera varor.

Det du säljer ska stämma överens med vad det verkligen är, så att konsumenten inte blir lurad. Vanliga fel som upptäcks vid livsmedelskontroller det senaste året gäller felaktigt namn eller beteckning på fetaost, parmaskinka och parmesanost. Läs mer om ursprungsskydd.

Näringsdeklaration

Obligatoriska näringsdeklaration ska innehålla uppgifter om energivärde och mängder av fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt. Regeländringen börjar gälla från och med den 13 december 2016.

Ny regel från och med den 13 december 2016

Från och med mitten av december 2016 blir det obligatoriskt med näringsdeklaration. Läs mer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-07-28 13:03