Informationsmaterial

Här finns en del av vårt informationsmaterial.

Material om den egna kontrollen hittar du här. 

Inom kort går vi över till e-tjänster för nedanstående blanketter för livsmedelsbranschen som finns på sidan Tjänster och blanketter - under "Livsmedel".

  • Anmälan om livsmedelsanläggning - används även när en verksamhet byter ägare eller om du byter organationsnummer)
  • Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning - ska alltid bifogas till anmälan.
  • Anmälan om tidsbegränsad livsmedelsanläggning - om du till exempel ska ha en säsongsverksamhet.
  • Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet.
  • Anmälan om dricksvattenanläggning.
  • Verksamhetsbeskrivning för dricksvattenanläggning - ska bifogas om du anmäler en dricksvattenanläggning

Informationsblad

Här är några av miljöförvaltningens informationsblad:

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-17 16:48