Publicerad 2015-04-15 09:41

Senast uppdaterad 2015-06-17 13:50

Har kött från andra EU-länder rätt dokument?

Miljöförvaltningen gjorde i januari/februari i år kontroller hos 15 butiker som tog emot sändningar med kött av nöt- och fjäderfä som förs in från annat EU-land. De flesta har korrekta handelsdokument, men trots att det är lagkrav, så var det 20 procent som saknade inte kunde granska eller bedöma informationen som de fick.  

De anmälda inspektionerna omfattade kontroll av dokument för 19 köttsändningar som omfattas av de svenska salmonellagarantierna, det vill säga färskt kött av nöt och fjäderfä samt granskning av företagens rutiner kring spårbarhet. Inspektionerna som miljöförvaltningen gjorde  hos de 15 butikerna är sådana som tar emot sändningar med kött av nöt- och fjäderfä från annat EU-land och är första mottagare av importerat/infört kött.

Resultatet visade att 93 procent av de kontrollerade sändningarna hade helt korrekta handelsdokument som krävs enligt Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005. Däremot saknades handelsdokument och laboratorieintyg eller analysresultat för sju procent av sändningarna. För sju procent av sändningarna saknades ett tydligt samband mellan handelsdokument och analysresultat, det vill säga det var i dessa fall omöjligt att veta om analysresultatet rörde det aktuella partiet.

Trots krav i lagstiftningen hade bara 80 procent av de kontrollerade mottagarföretagen rutiner för att granska salmonelladokumentation i sin egenkontroll. Tre företag (20 procent) kunde inte granska eller bedöma informationen, även om de tillhandahöll korrekta dokument.

Kontrollresultatet visar att det fortfarande finns brister i svenska mottagarföretags rutiner för granskning av handelsdokument och hantering av dokumentbrister.

Det finns även ett behov av att förstärka information kring dokumentation relaterad till salmonellagarantierna hos företagarna. Miljöförvaltningens slutsats är också att företag som tar emot kött direkt från annat EU-land, bör utbildas på området.