Publicerad 2016-12-29 15:39

Senast uppdaterad 2016-12-29 15:49

Indexuppräknad taxa

Mynt, foto Colourbox

Från och med den 1 januari 2017 höjs timtaxan för livsmedelskontroll med 35 kronor: från 1 225 kronor per timme
till 1 260 kronor per timme.

Alla livsmedelsverksamheter i Sverige betalar en årlig avgift för livsmedelskontroll. En livsmedelsverksamhet kan vara allt från en matmäklare till en butik som säljer kosttillskott. Läs mer om livsmedelstaxan.