Smiley - premieringssystem för livsmedelsbranschen

Miljönämnden beslutade den 25 april 2017 att ta bort premieringssystemet Smiley i Malmö. Det har inte skapat förväntad effekt med förbättrade kontrollresultat i livsmedelsbranschen. Läs mer

Från år 2005 delade 2005 Malmö stad ut Smileydekaler till företag med utmärkt livsmedelshygien. Företag och verksamhet som fick Smiley hade vid upprepade kontroller väl fungerande rutiner.

För att ett matställe skulle få en Smiley ställdes höga krav på företagets livsmedelshantering och system för egenkontroll. Verksamheter och företag fick Smiley av miljöförvaltningen när avdelningen för livsmedelskontroll noterade att det inte finns några, eller endast någon enstaka avvikelse, eller ett fåtal mindre brister (iakttagelser) vid kontrollen av verksamheten. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 16:34