Tidsbegränsad eller mobil livsmedelsverksamhet

Ska du medverka i tidsbegränsat evenemang är första steget att få din verksamhet registrerad hos miljöförvaltningen. Vi behöver ha din anmälan senast två veckor innan evenemanget äger rum.

Anmäl om tillfällig/tidsbegränsad verksamhet 

Om du planerar att delta i flera tillfälliga evenemang kan du registrera din verksamhet som ambulerande livsmedelsanläggning.  En registrering för ambulerande anläggning söks hos din hemkommun. Ska du sälja mat i till exempel norra Skåne men har din verksamhet i Malmö, kontaktar du miljöförvaltningen i Malmö.

Beslutet om registrering är giltigt i hela EU och behöver inte vara tidsbegränsat, vilket innebär att du inte behöver ansöka om en ny registrering för varje evenemang du ska delta i.  Ett sådant beslut om registrering är inte knutet till en fast lokal utan kan exempelvis avse ett mobilt marknadsstånd eller en vagn.

Samma regler gäller för din ambulerande verksamhet som för permanenta livsmedelsanläggningar. Din verksamhet måste registreras hos miljöförvaltningen och du ska med hjälp av ditt system för den egna kontrollen kunna visa att dina livsmedel är säkra. Reglerna gäller även om du ska bjuda på mat, till exempel dela ut smakprover.

Din anläggning ska vara registrerad i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Du måste alltid vara beredd att visa upp ditt beslut om registrering när du säljer eller serverar livsmedel.

Registrering av ambulerande verksamhet kan du göra via vår e-tjänst Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.

Miljöförvaltningen tar ut en registreringsavgift för att behandla din anmälan. Om brister i livsmedelshanteringen påträffas i samband med kontroll kan timdebitering tas ut.

Vad händer efter registreringen?

Ditt beslut om registrering skickas per post till den adress som du angav på registreringsblanketten. Beslutet ska du sedan ha med dig på evenemanget för att kunna visa upp vid kontrollen. Under evenemanget kommer miljöförvaltningen att utföra en kontroll för att säkerställa att din verksamhet uppfyller lagstiftningens krav.
I de flesta fall behövs en baslokal där förberedelser, diskning och lagerhållning kan ske.

Baslokal för förberedelser

I de flesta fall behövs en baslokal för verksamheten. En baslokal är till exempel en restaurang där förberedelser, diskning och lagerhållning kan göra. Den ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och vara väl utrustad och tillräckligt stor för att klara den extra livsmedelshanteringen. På försäljningsplatsen ska endast slutberedning ske, till exempel grillning eller annan värmebehandling. Mer information om livsmedelslagens krav och hantering av livsmedel finns nedan. All mat som ska säljas eller serveras ska förberedas i baslokalen ellerköpas förberedd från leverantör.

Du behöver ha kontroll över verksamheten

Enligt lag måste du dokumentera avvikelser (felaktigheter) som upptäcks och hur du har åtgärdat dem, till exempel att livsmedel inte förvaras  vid en temperatur som kan medföra att hälsofara uppstår. Tips på rutiner och egen livsmedelskontroll.

Om verksamheten har avvikelser som innebär hälsorisk eller om påtalade avvikelser inte åtgärdas, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas. Miljöförvaltningen kan även omhänderta eller kassera livsmedel som hanteras felaktigt.

Senast ändrad: 2018-06-01 16:00