Rätt ljudnivå vid arrangemang

Den som har en verksamhet där höga ljudnivåer kan förekomma ansvarar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte riskerar att skada besökares hörsel. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för vilka maximala ljudnivåer som får förekomma.

Hörselskadande buller från hög musik drabbar framför allt unga. Endast 15 procent av personer i åldern 18–28 år använder öronproppar vid musikevenemang och 41 procent har upplevt öronsusningar efter att ha lyssnat på hög musik, jämfört med 26 procent i hela befolkningen.

För höga ljudnivåer från musik kan orsaka såväl tillfälliga som permanenta hörselskador så som hörselnedsättningar och tinnitus. Permanenta hörselskador kan uppstå redan vid enstaka höga ljudtoppar över 115 dBA.

Besökare har svårt att avgöra hur hög musiken är och därför behöver den som är ansvarig för en verksamhet garantera att ljudnivån inte är för hög. För detta behöver ansvariga ha rutiner för kontroll av och kunskap om ljudanläggningen, vilket kallas egenkontroll. Egenkontrollen behöver vara anpassad till verksamhetens inriktning och omfattning. Den kan bestå av tekniska begränsningar av ljudanläggningen och/eller mätningar av ljudnivån när verksamheten är igång.

Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde

Maximalt ljud LAFmax 115 dB

Ekvivalent ljud LAeqT 100 dB

Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde

Maximalt ljud LAFmax 110 dB

Ekvivalent ljud LAeqT 97 dB

Örats känslighet varierar beroende på vilken frekvens ljudet har och därför brukar ljudnivåmätare frekvensväga det ljud som ska mätas för att anpassa mätvärdet till hur hörseln uppfattar ljudet. Det finns flera olika så kallade vägningsfilter varav det mest använda är A-filtret. A-filtret efterliknar i grova drag örats förmåga att höra olika frekvenser och det kan användas för att bedöma risk för hörselskada. Ljudtrycksnivå uppmätt med A-filter kallas A-vägd ljudtrycksnivå. Maximalnivån (Lmax, dB) är den högsta ljudtrycksnivån under en viss tid. Maximalnivån påverkas ofta av vilken tidsvägning som ljudnivåmätaren är inställd på (det vill säga hur snabbt mätaren reagerar). I denna mätmetod används tidsvägning F (fast, integrationstid 1/8 s). Den A-vägda maximalnivån mätt med tidsvägning F bör för tydlighets skull betecknas LAFmax.

Konsert- eller nattklubbsverksamhet

Den som driver nattklubb eller arrangerar konserterger miljöförvaltningen rådet att utforma egenkontroll utifrån metoden ”Mätning av höga ljudtrycksnivåer – Mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik, del 2: Egenkontroll SP INFO 2004:45 Reviderad 2007” som finns att ladda ned på Folkhälsomyndighetens hemsida. Se nedan.

Vad är rätt ljudnivå?

Den som har en verksamhet där höga ljudnivåer kan förekomma ansvarar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte riskerar att skada besökares hörsel. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för vilka maximala ljudnivåer som får förekomma.

Senast ändrad: 2018-08-13 09:24