Kontroll av egenkontroll hos verksamhet i Malmö. Foto: Eva Klamméus

Egenkontroll hygiensk verksamhet

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Den egenkontroll som du ska ha med upprättade rutiner är till för att du i tid ska upptäcka eventuella brister i verksamheten eller brister.

Egenkontrollen gör att du minskar riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Du får även en bättre överblick över verksamheten och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Kravet på egenkontroll, eller egentillsyn som det också kallas, ska anpassas till verksamheten. En stor, komplex, verksamhet med som medför risk för människors hälsa eller miljön ska ha en mer omfattande egenkontroll än den som är enkel och innebär en liten risk för miljön. För anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. Undersök och bedöm riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt och dokumentera detta.

Det är du som företagare och verksamhetsutövare som har ansvar att upprätta ett egenkontrollprogram där rutiner med mera beskrivs.  Egenkontrollen ska dokumenteras och följas upp och miljöförvaltningens inspektörer ska vid kontroll kunna titta i dokumentationen.

Exempel på vad det ska finnas med:

  • Kontroll av utrustning
  • Rengöring av redskap
  • Städning av lokalen
  • Resultat från sporprover
  • Förteckning över vilka kemiska produkter som används i verksamheten och som kan vara farliga för hälsan eller miljön
  • Dokumentation som visar underhållet av desinfektion
  • Uppdaterad kemikalielista
  • Bortforslande och omhändertagande av farligt avfall, till exempel skalpeller.

Egenkontroll för verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter som inte innebär någon risk för blodsmitta som till exempel frisörer, naprapater och massörer, omfattas också av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-08 11:39