Egenkontroll

Innan du som företagare börjar sälja läkemedel, måste du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner, rutiner, checklistor med mera som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik.

Egenkontrollen ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering. Egenkontrollen ska användas noga och följas av alla anställda som på något sätt kommer att hantera receptfria
läkemedel. Undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt och dokumentera detta.

Egenkontrollprogrammet

  • Ska finnas innan du börjar sälja läkemedel
  • Ska alltid vara aktuellt och måste uppdateras när rutinerna ändras
  • Ska kunna visas för miljöförvaltningen och Läkemedelsverket vid kontroll och tillsyn.

Varför måste företaget ha ett egenkontrollprogram?

Egenkontrollprogrammet är ett stöd för dig och din personal. Det hjälper er att följa lagar och regler. Du ska kunna visa kommunen och Läkemedelsverket att du och personalen arbetar på ett säkert sätt med läkemedel.

Kom ihåg att nyanställda och tillfällig personal också måste få utbildning om regler och rutiner. Informera och utbilda om egenkontrollprogrammet på exempelvis personalmöten.

Utbilda personalen minst en gång per år och när regler eller rutiner ändras.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2013-01-03 11:28