Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

De punkter i egenkontrollen som du särskilt måste beakta i A-, B- och C-verksamheter är dessa:

1.  Klargör ansvarsfördelningen
2.  Upprätta rutiner för kontroll
3.  Anmälan om driftstörning
4.  Förteckning över kemiska produkter

Detta är reglerat i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-06 19:12