Traineeprogram

Malmö stad har ett par olika traineeprogram som vänder sig till dig som är nyutexaminerade med intresse och engagemang för offentlig verksamhet.

Det är ett initiativ som Malmö stad har tagit för att säkra långsiktig kompetensförsörjning och ge unga människor möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Traineeprogrammen vänder sig till dig som är nyutexaminerad eller har erfarenhet av att arbeta, dock inte inom Malmö stad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-23 08:56