Om JobbMalmö

JobbMalmö är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi med-verkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande.

Inom JobbMalmö erbjuds olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel utbildning och praktik.

JobbMalmös målgrupper: 

  • Arbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd genom IoF i Malmö stads fem stadsområden.
  • Ungdomar 16-24 år oavsett försörjningsform.
  • SFI-studerande oavsett försörjningsform med behov av arbetsmarknadsinsatser parallellt med SFI-undervisningen.

JobbMalmös verksamhet består av fyra enheter:

Information för handläggare

Här finns information för dig som är handläggare antingen på Arbetsförmedlingen eller inom individ- och familjeomsorgen.

OBS! En enskild person kan inte själv anmäla sig till JobbMalmö, utan det sker oftast via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller via Individ- och familjeomsorgen (IoF) inom kommunen. Man måste alltså prata med sin handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller sin socialsekreterare inom IoF för att få en kontakt inom JobbMalmö.
Undantagna är ungdomar mellan 18 och 24 år som inte är inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar samt studerande på SFI eller grundläggande svenska som andraspråk som  själva kan anmäla sig direkt till JobbMalmö och delta i en arbetsmarknadsinsats på 8-veckor. Se längst ner på sidan för kontaktuppgifter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-04 08:46