Det här erbjuder JobbMalmö

JobbMalmö stöttar malmöbor med försörjningsstöd genom en rad olika insatser. Vissa korta och andra som sträcker sig över en längre tid.

Alla deltagare på JobbMalmö får en egen coach och en individuell handlingsplan. Planen kan innefatta korta eller långa arbetsförberedande insatser som gör det lättare för dig att få arbete, exempelvis:

  • praktik
  • vägledning
  • arbetsförmågebedömning
  • arbetsträning
  • åtgärdsanställning

För deltagare med behov av extra stöd har JobbMalmö insatser som även erbjuder till exempel:

  • friskvård
  • psykologkontakt
  • språkstöd
  • rehabiliterande insatser

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-10-14 12:38