Fakta om Malmö stad som arbetsgivare

Malmö stad är en stor arbetsgivare. Vi är nästan 26 000 medarbetare spridda på ungefär 400 olika yrken.

Våra medarbetare trivs i hög grad med sitt arbete och sin arbetssituation. Många av dem uppger också i mycket hög utsträckning att de är engagerade i sitt arbete. En majoritet är både engagerade och kan tänka sig rekommendera oss arbetsgivare, att bli så kallade ambassadörer.

Personalfakta i korta drag

Antal anställda

Cirka 25 500 månadsanställda.

Ledarskap

Malmö stad har drygt 1320 chefer. Den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad är 19,8 medarbetare per chef.

Medelåldern

Medelåldern är 45,5 år.

Hel- och deltidsanställda

Drygt 84% av medarbetarna har heltidstjänster.

Könsfördelning

Knappt 76 % är kvinnor.

Personalomsättning

2017 var personalomsättningen 11,7 %.

Utländsk bakgrund

Andelen personal med utländsk bakgrund var 2017 36,6%.
Målet är att skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund ska minska. Skillnaden har minskat från 12,9 procentenheter 2008, till 8,5 procentenheter 2017.

All fakta och statistik i Malmö stads personalredovisning hittar du på www.malmo.se/redovisningar

Senast ändrad: 2018-12-05 15:18