Handläggningstid arbetsgivarintyg för timavlönad

Intyg till och medDå hanterar vi ditt intyg tidigast*  
Januari 16 februari   
Februari 17 mars  
Mars 14 april   
April 17 maj   
Maj 16 juni   
Juni 19 juli   
Juli 17 augusti   
Augusti 19 september  
September19 oktober   
Oktober17 november   
November14 december  
December-  
* handläggningstid from detta datum är 2 veckor   
    

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-21 14:50