Stödassistent

Som stödassistent inom LSS arbetar du med personer som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder. En viktig del av arbetet är att motivera och stötta brukaren i att delta i samhällslivet.

Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter och samverkar med brukarens nätverk och medarbetare och samarbetspartner. Du ansvarar också för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner och föra social dokumentation.

Var jobbar du?
En stödassistent i Malmö stad jobbar på något av kommunens LSS-boenden eller korttidshem runtom i staden.

Vad måste du kunna?
Du ska ha läst vård och omsorgs- eller barn och fritidsprogrammet på gymnasiet eller liknande utbildning. Du måste kunna arbeta självständigt och tycka om att jobba med människor.

Hur ser en arbetsdag ut?
Som stödassistent utför du bland annat vardagssysslor som att städa och tvätta, men du fungerar även som ett socialt stöd för brukaren. Du följer med på olika ärenden och aktiviteter. Det kan handla om allt från att besöka Skatteverket till att gå på fotbollsmatcher. Du ger även pedagogiskt stöd för att utveckla brukarens förmågor och självständighet. Alla insatser utgår brukarens individuella behov.

Hur kan du utvecklas inom jobbet?
Du erbjuds interna utbildningar. Vill du studera vidare kan du till exempel läsa till stödpedagog på högskola eller yrkeshögskola. Många utbildningar erbjuds som deltidsstudier och som distansutbildning. Det innebär att du kan arbeta som stödassistent samtidigt som du studerar.


Senast ändrad: 2018-02-20 13:40