Publicerad 2018-01-09 10:13

Senast uppdaterad 2018-01-10 08:23

Hej Oscar Lagerstedt, välkommen tillbaka till Malmö stad och hälsa, vård och omsorg!

Oscar Lagerstedt

Oscar Lagerstedt har återvänt till Malmö stad på grund av specialistkompetensen och mångfalden i organisationen.

Var har du varit och vad är det som lockat dig tillbaka?

– Tack! Jag har långt tillbaka i tiden arbetat i bland annat Uppsala och Norrköping, men på senare tid inte i någon mindre kommun. Viljan att göra det – samt det faktum att jag hade jobbat i Malmö stad i mer än tio år – gjorde att jag sökte mig till Landskrona för tre år sedan. Där hade jag synnerligen givande år. Men under mitt sista år där började jag sakna Malmö och insåg att man som tjänsteman har många fördelar av den specialistkompetens som finns i vår stora organisation.

Du jobbar nu som sektions-/resurschef inom hemtjänsten i Malmö – vad gör en sådan?

– Som första linjens chef är jag närmaste arbetsledare för framförallt vårdbiträden och undersköterskor. Det är ett speciellt jobb på det sättet att jag sällan eller aldrig möter mina medarbetare i deras direkta yrkesutövning. Därför handlar det oerhört mycket om att vara nära verksamheten och jobba med ett stödjande eller coachande förhållningssätt utifrån de förutsättningar som finns.

Vad uppskattar du mest med jobbet?

– Att vi som jobbar med hemtjänst faktiskt ger tusentals Malmöbor möjligheten att kunna behålla något av det viktigaste de har: den privata arenan, hemmet. Det är en fråga om egenmakt. Så fort vi som offentlig aktör involverar oss i en människas liv så knaprar vi också lite på deras självständighet. Att möta de utmaningar det innebär att göra det så bra som möjligt är oerhört stimulerande.

Vilka är de största utmaningarna?

– Det finns alltid massor av saker att göra. Kompetensutveckling av personal, kvalitetssäkring med mera... Den största utmaningen är att hålla huvudet kallt och prioritera rätt. Som tjänsteman i en politiskt styrd organisation är det också nödvändigt att titta bortom sina personliga preferenser – det vi ska göra är inte alltid det vi brinner mest för. Jag mår bra av att känna att jag är en liten del av något stort och fint. Det ger min vardag mening.

Att jobba som första linjens chef – sektionschef som det heter inom Malmö stad – är en speciell yrkesroll. Vilka erfarenheter och egenskaper är bra att ha med sig?

– Det viktigaste är ett genuint intresse för verksamheten; att vilja omfamna både dess tjusning och dess paradoxer. Yrkesmässigt har man stor fördel av att tidigare ha jobbat i en verksamhet som ger någon form av stöd till andra. Både ett socialt och ett pedagogiskt arbete är perfekta grunder. Stort intresse för att coacha de medarbetare som möter brukaren i vardagen är också en förutsättning.

Hur upplever du det stöd som finns för dig som chef?

– Vi har nog allt stöd vi behöver, men eftersom den stora organisationen kan göra det svårt att hitta rätt så kan man ibland, framförallt som ny, känna sig lite ensam. Därför är det viktigt med en genomtänkt och grundlig introduktion för alla som är nya. Det är något som vi helt klart blivit bättre på de senaste åren. Sen har vi ju kollegor – ingen får tro att det måste vara ensamt att jobba som chef! Malmö stad har över tusen chefer. Det goda ledarskapet, som jag ser det, är ett lagarbete.

Vad skulle du säga till den som funderar på att söka ett sektionschefsjobb inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen?

– Välkommen!

Vad hoppas du att 2018 ska innebära för dig som nygammal medarbetare i Malmö stad?

– Eftersom jag gillar förändring och utveckling så ser jag mycket fram emot det första året med vår nya sammanhållna organisation. Jag tror att vi kommer hitta precis den flexibilitet och styrka som vi behöver för att möta framtidens krav på vård och omsorg.

Varför har du valt att arbeta just som resurschef?

– Jag har alltid gillat att vara ny på jobbet. Som resurschef går jag ofta med kort med varsel in i en verksamhet under ca 3-4 månader. Sen drar jag vidare på nästa uppdrag. Jag kan komma in och ge lite nya perspektiv utifrån det faktum att jag hela tiden ser samma organisation ur olika vinklar. Det tror jag är nyttigt. Eftersom jag dessutom fyller en post som annars skulle varit tom så känner jag mig alltid uppskattad av kollegor och medarbetare.

Har du haft andra uppdrag i Malmö stad?

– Framförallt har jag jobbat som sektionschef, både inom äldreomsorg och LSS-verksamheter. Jag har även haft förmånen att prova på att jobba som biståndshandläggare och enhetschef. Det är verkligen en fördel att arbeta i en stor organisation med många olika förvaltningar, verksamheter och yrken.

Vilken utmaning väntar närmast?

– Mitt nästa uppdrag är chef för ett bemanningsteam under 3–4 månader. Mycket mer kan jag inte säga om det uppdraget just nu. Kom tillbaka och fråga mig efter några månader...