Om att vara chef i Malmö stad

I Malmö stad har vi över 1 200 chefer som leder arbetet för våra cirka 25 000 medarbetare som finns inom ca 400 olika yrkeskategorier.

Chef och ledarskap i Malmö stad - uppföljning 2016

I Malmö stad arbetar vi med att skapa en verksamhet som uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Som chef har du en viktig nyckelroll i att utveckla verksamheten, bland annat genom att förverkliga visioner och mål till konkreta aktiviteter tillsammans med medarbetarna.

Ett bra ledarskap utvecklas i samspel mellan chef och medarbetare. Vi vill utveckla ledarskapet så att laganda, engagemang och arbetsglädje ökar. Våra chefer ska kunna kommunicera, vägleda och stimulera medarbetarna till utveckling och ta tillvara deras kunskap och erfarenheter.

Vi uppmuntrar chefer att reflektera och utvecklas i sitt ledarskap. Därför erbjuder vi en rad olika möjligheter för utveckling, som till exempel ledarskapsprogram, mentorskapsprogram, seminarium och kurser.

Årets ledare i Malmö stad

Varje år utses Årets ledare i vår verksamhet. En nominering som görs av medarbetarna. Årets ledare ska ha ett stort engagemang för Malmö och utveckla sin verksamhet tillsammans med medarbetarna på ett kreativt och engagerat sätt med Malmöborna i fokus.

Årets ledare 2016 - Barbro Romero

Barbro arbetar som förskolechef på Blomviks, Cypressens, Gullviksborgs, Herdinnans, Rosenholms och Stångbönans förskola.

Motivering:

Årets ledare 2016 är en chef som brinner för sin verksamhet!

Hon är en ”härvarande” chef som involverar och utmanar medarbetarna så att både de och verksamheten utvecklas.

Hon har stort engagemang och är en tillgång för hela verksamheten, kollegor och medarbetare.

Hon ser och tar tillvara på medarbetarnas kompetens och uppmuntrar till kollegialt lärande.

H0n är en nyfiken ledare som får medarbetarna att känna sig betydelsefulla för verksamheten och för Malmö stad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-04 14:42