Att jobba i Malmö stad

Här får du veta mera om vår värdegrund, vår personalpolicy och vårt samverkansavtal.

Värdegrund

Våra värderingar och vårt förhållningssätt är vår organisations DNA. Värdegrunden ska genomsyra hur du arbetar och hur du förhåller dig till dina kollegor och Malmöbor.

Personalpolicy

Personalpolicyn beskriver våra värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet och är till för dig som arbetar i Malmö stad.

Samverkansavtal

Samverkansavtalet skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-11 10:37