Några av våra policydokument

Här hittar du några av de policydokument som rör alla medarbetare i Malmö stad.

En organisation av Malmö stads storlek och bredd har naturligtvis ett stort antal styrdokument. Det finns planer, riktlinjer, strategier, policies och mycket annat både för hela organisationen och för enskilda verksamhetsområden. Här hittar du några som du redan från början bör bekanta dig med.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-03-04 12:46