Om vår organisation

Malmö stad är en stor organisation med många verksamheter.

Så funkar politiken

I Sveriges kommuner är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Här får du en snabb överblick över Malmö stads politiska organisation och beslut.

Förvaltningar och bolag

De som gör verklighet av de politiska besluten och ger Malmöborna kommunal service är de som arbetar i Malmö stads förvaltningar och bolag. Här kan du läsa om hur Malmö stad är organiserad.

Ekonomi

Här hittar du allt om Malmö stads ekonomi, hur kommunen får sina pengar och vad de används till.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-01 10:31