Tips för praotiden

För att göra praotiden lyckad för alla behöver ni på arbetsplatsen utse en person som ansvarar för eleven. Det är också bra om ni tänker ut ert huvudsakliga syfte till att ha en praoelev och i förväg hittar på uppgifter som ska göras.

Gör också en riskbedömning när eleven är på plats. Det som är en lämplig uppgift för en 14 åring kan vara olämplig för en annan. 

Arbetsmiljöverket har en bra broschyr om vad som gäller för ungdomar och arbete.

Förslag till syften att arbeta utifrån

 • Stärka bilden av företaget eller branschen.
 • Långsiktig rekrytering.
 • Hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval.
 • Sprida kunskap om näringslivet.
 • Träffa tänkbara sommarjobbare.
 • Stärka banden till anställdas familjer.
 • Visa på nya sidor av verksamheten.
 • Få ungdomars perspektiv på verksamheten.
 • Inspirera de vanliga medarbetarna.
 • Få in nya idéer i ett projekt.

Förslag på aktiviteter under praotiden

Tillverkning och produktion

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut.
 • Packa varor.
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten.

Försäljning och logistik

 • Vara med vid ett kundmöte.
 • Ta emot order.
 • Skicka ut/packa upp varor.
 • Vara behjälplig inför inventering.

Marknad och kommunikation

 • Uppdatera hemsidan.
 • Skapa innehåll till sociala media.
 • Skriva texter till intranät eller media.
 • Hjälpa till med kundutskick.
 • Omvärldsbevaka.
 • Ge sina unika perspektiv.

Ekonomi och personal

 • Vara behjälplig med fakturor.
 • Hjälpa med lönehantering.
 • Hjälpa till med rekryteringsärenden.

Reception och intern service

 • Svara i telefon.
 • Hjälpa till vid inkommande ärenden.
 • Hantera post.
 • Städa.

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-03 11:37