Vanliga frågor

Här försöker vi svar på de frågor vi oftast får.

Vad innebär prao-praktik och vad krävs av min arbetsplats?

Att ta emot en praktikant genom Prao Malmö innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 som under handledning ska få första introduktion till och inblick i arbetslivet. Prao är bara en vecka. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder (13–15 år).

Hur gör jag om jag vill ta emot prao-elever?

Har du inte fått ett avtal skickat till din arbetsplats kan du fylla i en intresseanmälan. Vi kommer sedan att kontakta dig för mer information. En intresseanmälan är inte bindande.

Hur söker ungdomarna prao?

Ungdomarna söker inte längre sina egna prao-platser. Prao Malmö har centralt ansvar för att anskaffa platser för alla elever i årskurs 8 som är aktuella för prao läsåret 2017/18 och framåt. Detta innebär att skolor inte längre ansvarar för framtagning av praoplatser. Efter att plats tagits fram av Prao Malmö är det skolans ansvar att administrera kontakt med företag och organisationer och ge återkoppling till Prao Malmö.

Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?

Nej. Vi fördelar alla våra prao platser bland alla skolor. Man kan som arbetsplats och ungdom inte själva komma överens om praktik.

När är prao 2017/18

Prao-perioden är bara 1 vecka per elev.

På höstterminen 2017 är det vecka 46–49

På vårterminen 2018 är det vecka 9–11, 15–17 och 20–22.

Vi är intresserade av alla veckor ni kan erbjuda.

Hur många timmar per dag får eleven praktisera?

Praktiken får vara max sex timmar per dag mellan kl. 06.00–20.00 på vardagar, alltså ingen praktik på helgen eller under sena kvällar.

Vad händer när Prao Malmö fått in prao-plats erbjudande?

När vi har fått in en blankett med erbjudna praoplatser från din arbetsplats gör vi en bedömning utifrån uppsatta kriterier om det antal praktikanter arbetsplatsen kan ta emot. I de allra flesta fall får man det antal praktikanter man önskar. När detta är gjort läggs platserna in i vårt datasystem och platserna fördelas sedan ut bland alla skolor.

Skolan och eleven kontaktar er för att gå igenom prao-detaljer.

Hur förbereder jag mig inför prao-start?

Vi har sammanställt en sida med våra tips. Här finns information på hur du kan förbereda dig inför praktiken. Bland annat genom att tänka igenom och dokumentera arbetsuppgifter. Vad ni ska ta upp vid introduktionen. Behöver eleven arbetskläder? Ska eleven ta med sig lunch själv?

Finns det något praktikanten inte får lov att göra på arbetsplatsen?

Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Kolla upp vad som gäller inom ditt arbetsområde.

Prao Malmö och Malmö stads riktlinjer för vad praktikanterna inte får göra:

  • Praktikanten får aldrig ersätta befintlig personal.
  • Praktikanten får inte göra eget arbete utan handledare i närheten.
  • Praktikanten får inte sälja alkohol.
  • Praktikanten får inte lämnas ensam i en kassa.
  • Praktikanten får inte köra bil.

Praktikanten har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen.

Det är viktigt att praktikanten får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad praktikanten inte får göra.

Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta", extern webbplats

Får prao-eleven lov att praktisera på kvällar eller helger?

Nej, praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06.00–20.00, måndag-fredag.

Är prao-eleven försäkrad?

Prao-eleverna omfattas av Malmö stads olycksfallsförsäkring och din arbetsplats omfattas av ansvarsförsäkring.

Hur gör jag om prao-eleven blir sjuk?

Om eleven blir sjuk ska den tala om det för sin handledare direkt.

Vad ska jag göra om prao-eleven skadar sig?

Rapportera händelsen till elevens skola eftersom det är elevens studie- och yrkesvägledare (SYV) som ska göra en anmälan om arbetsskada.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-04 09:28