Sommarpraktik i grundskolan

Sommarpraktik i grundskolan är en satsning som syftar till att ge högstadieungdomar i de kommunala skolorna en meningsfull sysselsättning under sommaren.

Det går inte att som enskild elev söka till Sommarpraktik i grundskolan, utan platserna tilldelas de kommunala skolorna och fördelas till eleverna av elevhälsoteamet på respektive skola.

Praktikanterna är högstadieelever i de kommunala skolorna, födda
2004–2006. Praktikplatserna finns inom den privata och offentliga sektorn men även inom föreningslivet. Det utgår en praktikersättning som betalas av Malmö stad och förhandlas centralt.

Satsningen samordnas av Ung i sommar, vars medarbetare finns tillgängliga före, under och efter praktiken för att hjälpa till och svara på frågor samt göra besök på praktikplatserna.

Senast ändrad: 2018-12-19 09:22