Vägen in

ESF-projektet Vägen in är en dörröppnare! Å ena sidan öppnar vi dörren till arbetsmarknaden för utrikesfödda Malmöbor med liten eller ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Å andra sidan står vi på andra sidan dörren och stöttar arbetsplatserna att ta emot Malmöbor med annan kulturell bakgrund och svenska som andraspråk. 

Vägen in är en av pusselbitarna i plattform Etablera fler snabbare och har en holistisk syn på utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Det räcker inte med att förstärka individens förutsättningar att få arbete, vi behöver även förstärka arbetsplatsernas förutsättningar att ta emot utrikesfödda.

Vi erbjuder utbildning i kombination med anställning samt praktik med personalintensiv coachning för Malmöborna. För arbetsgivarna erbjuder vi kompetensutveckling, nätverksträffar och co

Projektet löper under tre år:

Februari 2017-januari 2019

ESF-projektet Vägen in erbjuder utbildning och praktik för utrikesfödda Malmöbor samt kompetensutveckling i handledarskap för arbetsgivare.

ESF-projektet Vägen in erbjuder utbildning och praktik för utrikesfödda Malmöbor samt kompetensutveckling i handledarskap för arbetsgivare.

Infoblad Vägen in (pdf, 501.3 kB)

Vägen in är ett ESF-projekt som arbetar för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Vägen in är ett ESF-projekt som arbetar för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-23 14:59