Finansiering & riskkapital

Företag behöver kapital för att växa och utvecklas. Här hittar du vart du kan vända dig för att få hjälp, mer information och tips på sådant du bör tänka på.

Tillväxtverkets material om finansiering

På Tillväxtverkets hemsida kan du lära dig att förstå olika finansieringsformer och vilken som passar bäst till just din verksamhet. www.tillvaxtverket.se.

Tillväxtverkets Företagsguideportal "Verksamt" som du hittar här - www.verksamt.se

Fyra vanliga frågor om finansiering

Vilka kan få finansieringsstöd genom EU-medel?
Svenska ESF-rådet i Skåne fördelar EU-medel ur fonden Växtkraft Mål 3. Syfte är att stärka individerna på arbetsmarknaden och att främja integrationen på Öresundsregionens arbetsmarknad. Finansieringsstöd ges till skånska företag, myndigheter och intresseorganisationer. De olika insatsområdena är kompetensutveckling för anställda och ensamföretagare, stöd till nätverk, ökad anställningsbarhet och företagaranda, integration och mångfald, lokal utveckling samt tekniskt stöd. Hur man ansöker och ansökningsblanketter finns på ESF-rådets hemsida, www.esf.se.

Vad innebär venture capital?
Venture capital är en typ av riskkapital för företag som ej är marknadsnoterade. Vid finansiering med hjälp av venture capital tillfogas företaget både kapital och kompetens. Finansiären är oftast aktiv i sitt ägarskap, exempelvis genom att sitta med i företagets styrelse. Vanligtvis är finansieringen tidsbegränsad. Det finns två typer av venture capital, formellt och informellt sådant. Det formella utgörs av specialiserade venture-capitalbolag. Informell venture capital kommer från privatpersoner, så kallade affärs- eller företagsänglar.

Hur fungerar såddfinansiering?
Syftet med såddfinansiering är att förnya näringslivet genom att finansiera utveckling av tekniska produktidéer. I Skåne är det NUTEK och ALMI i samarbete med Industrifonden som erbjuder företagen detta. Såddfinansiering är främst till för nystartade företag som vill och kan expandera sin verksamhet genom satsningar på nya system, produkter och processer. Finansieringsformen är vanligtvis lån med ränta och royalty. För mer information se www.tillvaxtverket.se eller www.industrifonden.se.

Vad är skillnaden mellan lånekapital och riskkapital?
Vid finansiering av företag skiljer man på låne- och riskkapital. Någon klar och tydlig gräns mellan dem två finns dock inte riktigt. Lånekapital är sådant kapital det krävs säkerhet för. Det syftar främst på finansiering från banker och finansbolag. Som säkerhet används exempelvis aktier, fastigheter, företagets maskiner, inventarier och lager eller personlig borgen från ägaren. Riskkapital är sådant kapital som kan gå förlorat. Det är ofta kapital som företagaren satsat i företaget eller företagets egna vinster. Riskkapital kan också komma från riskfinansiärer, ofta då kallat venture capital. De kräver mindre säkerhet men vill ofta i stället få en viss del av vinsten. Om företaget går i konkurs kan ingen av riskfinansiärerna kräva företagaren eller andra delägare på pengar.

Företagsekonomi
Malmö Stadsbibliotek har litteratur om ekonomi och finansiering. Sök på Malmö Stadsbibliotek.

ALMI
ALMI hjälper till med finansiering för små och medelstora företag vid nystart eller expansion. www.almi.se/Skane

Finansieringsdatabas
Sök i Nuteks databas för offentlig finansiering. www.tillvaxtverket.se

Senast ändrad: 2017-01-19 15:23