Aktuellt

Här hittar du tips och nyheter.

2021

Rapport: Utvärdering av en utbildningsinsats om våld på familjecentraler

Alexander Fäldtman och Annelie Björkhagen Turesson har publicerat forskningsrapporten Utvärdering av en utbildningsinsats om våld på familjecentraler

Presentation på välfärdskonferens

Under FoU:s välfärdskonferens den 14–15 oktober höllAnnelie Björkhagen, fil dr. i socialt arbete, en presentation om Malmö stad-projektet: Hemlösa barns vardagsliv i Malmö.

Forskningscirkel om familjebehandling

Den 6 oktober påbörjar Annelie Björkhagen, fil dr. i socialt arbete, en forskningscirkel med medarbetare som arbetar med familjebehandling.

Ny forskningsartikel om barns rätt till boende och trygghet

Annelie Björkhagen och Annika Staaf på Malmö universitet, har publicerat en artikel som undersöker hur hemlösa barns rätt till bostad och skydd, enligt artikel 27 och 19 i FN:s konvention om barnens rättigheter, upprätthålls i Malmö. De två frågeställningar som artikeln svarar på är dels hur riksdagens beslut om inkorporering av barnkonventionen har för reellt inflytande över genomförandet av barns rätt till bostad och skydd, dels hur de nya riktlinjerna, som införts i såväl Malmö som i Göteborg och Stockholm under 2019, har inverkat på densamma.

How are children’s rights to housing, safety and protection implemented in practice in Malmö? Björkhagen, A., Staaf, A. (2021)

Ny forskningsartikel publicerad

Petra Björne, fil dr i kognitionsvetenskap och FoU-koordinator på funktionsstödsförvaltningen har publicerat en ny artikel med Roy Deveau och Lena Nylander. Det är en studie som undersöker om avvikelserapporter bidrar till att utveckla kvaliteten i verksamheter med insatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning med utmanande beteende.

Passing laws is not enough to change staff practice: The case of legally mandated “incident” reporting in Sweden, Björne, P. (2021).

2020

Hälsa, vård och omsorg

FoU-traineeuppsats: tips som kan bidra till äldres psykiska välmående i coronatider

April 2020: Caroline Sjöberg är konsultativ psykiatrisjuksköterska inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Det senaste året har hon forskat på deltid och är precis klar med en forskningsstudie som handlar om äldres psykiska välmående som presenteras i FoU-traineeuppsatsen Hälsointerventioner för att åldras och må bra. Ett ämne som fått en aktualitet i samband med coronautbrottet. Mer om tipsen som kan bidra till äldres psykiska välmående i coronatider i en nyhetsartikel.

Stöd till anhöriga

Mars 2020: Det kommer många frågor från oroliga anhöriga gällande coronaviruset. Malmö stad lanserar nu en särskild informationssajt för anhöriga med syfte att ge vägledning och svar på de vanligaste frågorna.
– Anhöriga har generellt sätt ett stort behov av stöd och information, och denna sajt har varit på gång ett tag. Med coronautbrottet har frågorna till oss mångdubblats så vi beslöt tillsammans med vår kommunikationsavdelning att lansera hemsidan i förtid, säger Martina Takter, närståendekoordinator i Malmö stad.
Du hittar sidan här >> www.malmo.se/anhorig

Du hittar även information om forskning och forskningscirklar inom anhörigstöd.

2019

Socialt område

Rapport: Hemlösa barns vardagsliv i Malmö

December 2019: Malmö stad och Malmö universitet publicerat FoU-rapporten Hemlösa barns vardagsliv i Malmö - utifrån ett barnperspektiv. Flera barn har medverkat i rapporten med egna berättelser och bilder.
Sammanfattning av rapporten finns på FoU-sidan för projekt.

I medierna: SVT Skånes nyheter om forskningsprojekt.

Kontakt: fou@malmo.se