Maxtaxa

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll.

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. Du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 46 080 kronor eller mer i månaden före skatt. Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för barn två och tre. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Maxtaxan för förskoleplats är: 

  • 1 382 kronor i månaden för det första barnet
  • 922 kronor i månaden för det andra barnet
  • 461 kronor i månaden för det tredje barnet

Maxtaxan för fritidshemsplats är: 

  • 922 kronor i månaden för det första barnet
  • 461 kronor i månaden för det andra barnet
  • 461 kronor för det tredje barnet.

Fakta

Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för Malmö stad och andra kommuner som har maxtaxa.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 13:28