Maxtaxa

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll.

Nya belopp för maxtaxan 1 januari 2019

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2019 är inkomsttaket 47 490 kr i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 47 490 kronor eller mer i månaden före skatt.

Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för barn två och tre. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Maxtaxan för förskoleplats 2019 är: 

  • 1 425 kronor i månaden för det första barnet
  • 950 kronor i månaden för det andra barnet
  • 475 kronor i månaden för det tredje barnet

Maxtaxan för fritidshemsplats 2019 är: 

  • 950 kronor i månaden för det första barnet
  • 475 kronor i månaden för det andra barnet
  • 475 kronor för det tredje barnet.

Fakta

Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för Malmö stad och andra kommuner som har maxtaxa.

Senast ändrad: 2018-12-11 10:47