Maxtaxa

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll.

Nya belopp för maxtaxan 1 januari 2019

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2019 är inkomsttaket 47 490 kr i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 47 490 kronor eller mer i månaden före skatt.

Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för barn två och tre. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Maxtaxan för förskoleplats 2019 är: 

  • 1 425 kronor i månaden för det första barnet
  • 950 kronor i månaden för det andra barnet
  • 475 kronor i månaden för det tredje barnet

Maxtaxan för fritidshemsplats 2019 är: 

  • 950 kronor i månaden för det första barnet
  • 475 kronor i månaden för det andra barnet
  • 475 kronor för det tredje barnet.

Fakta

Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för Malmö stad och andra kommuner som har maxtaxa.

Så funkar det

Barn har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka som är avgiftsfria under läsåret från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år. Har vårdnadshavare behov av mer än 15 timmars vistelsetid, betalas en avgift som motsvarar avgift för fritidshem under läsåret och full avgift, motsvarande avgift för förskola, under juni och juli.

Du betalar en högre avgift på sommaren

Om ditt barn har en förskoleplats och är 3–6 år betalar du en högre avgift under juni och juli månad. Du har en rabatterad taxa under skolterminerna augusti–maj och denna rabatt gäller inte under sommaren, då du betalar ordinarie förskoletaxa.

Föräldraledig

Barn till föräldralediga har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Du betalar då ingen avgift under läsåret, däremot betalar du full avgift under juni och juli månad.

Semester eller tillfälligt frånvarande

Du betalar full avgift även om ditt barn inte är på fritidshemmet vissa dagar i veckan eller under semestern.

Fritidshemsplatsen är ett abonnemang och den avgift du betalar beräknas på 12 månader. Du ska betala avgiften även om barnet är tillfälligt frånvarande.

Senast ändrad: 2019-02-18 08:55