Så här anmäler du rätt inkomst

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ditt hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år. Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar enligt inkomsttaket per månad eller mer. Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala maxavgiften.

Efterkontroll

Avgiften baseras på angiven inkomst och du som räkningsmottagare betalar en preliminär avgift för året som kommer. Året därpå när vi tagit in deklarationen kommer vi att jämföra den anmälda inkomsten mot den verkliga inkomsten för föregående år och avgiften fastställs. Om det då visar sig att du har betalat för mycket kommer en återbetalning att ske. Har du betalt för lite blir du återbetalningsskyldig för mellanskillnaden.

Ändring av inkomst eller rörlig inkomst

Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Vänd dig till debiteringen om du har rörlig inkomst som varierar från månad till månad.

Ändrad familjesituation

Vid förändrad familjesituation, till exempel om ni separerar eller om du flyttar ihop med någon, så är det viktigt att anmäla hur den nya familjen ser ut. Det är den sammanlagda inkomsten för det hushåll som barnet är folkbokfört på som ligger till grund för avgiftens storlek.

Ändrad familjesituation måste anmälas till förskoleförvaltningens placeringsenhet, eller till debiteringen. Om du har ditt barn på fritidshem så kan du anmäla ändrad familjesituation direkt till skolan.

Välj hur du vill betala in avgiften

Det finna flera olika sätt att betala in din avgift på varje månad. Du kan välja att få hemskickat en pappersfaktura. Du kan anmäla till din bank att du vill betala via e-faktura. Du kan också anmäla till din bank att du vill betala via autogiro.

Här kan du ändra personen som står som räkningsmottagare för avgifter kopplat till förskola och pedagogisk omsorg.

Delad räkning

För närvarande kan Malmö stad inte erbjuda delad räkning. Betalningsansvarig är den förälder som barnet är folkbokfört hos.

 

Felaktig faktura

Om din faktura gäller förskoleavgiften tar du i första hand kontakt med debiteringen. Beror felet på uppsägningtider eller datum för placeringsstart kan du kontakta placeringssektionen på 040‑34 44 34.

Om du har fått betala en felaktig avgift för fritidshem kontaktar du i första hand skolan ditt barn går på.

Senast ändrad: 2019-02-18 08:20