Barnomsorg nätter, kvällar och helger

I Malmö finns sex stycken förskolor för dig som arbetar på obekväma arbetstider, så kallade OB-förskolor. Det finns även möjlighet att ansöka om nattomsorg.

OB-förskolorna är riktade till barn vars föräldrar arbetar obekväma arbetstider. Dessa förskolor har öppet klockan 06.00-21.00 (vid behov fram till 22.00) måndag till söndag, med undantag för Rönnens förskola som har öppet dygnet runt.

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 06:00-22:00 ska du kryssa i detta vid anmälan. Anmälan görs via Malmö stads e-tjänst eller genom att fylla i blanketten"Anmälan till förskoleverksamhet" som du hittar på Malmö stads gemensamma blankettsida. Ditt barn är då aktuell till alla sex OB-förskolor i Malmö.

Nattomsorg

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 22.00–06:00, så kallad nattomsorg, ansöks detta på denna blankett. (pdf, 75.9 kB)Tänk på att också fylla i blanketten "Anmälan till förskoleverksamhet" som du hittar på Malmö stads gemensamma blankettsida. Ange "nattomsorg" som önskemål. I dagsläget erbjuds nattomsorg endast på Rönnens förskola. Om ditt barn redan har en förskoleplats måste ditt barn sluta där för att kunna börja i förskola med nattomsorg.

Samtliga ansökningsblanketter ska skickas till:

Förskoleförvaltningen Malmö stad 205 80 Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 13:42