Barnomsorg nätter, kvällar och helger

I Malmö finns sex stycken förskolor för dig som arbetar på obekväma arbetstider, så kallade OB-förskolor. Det finns även möjlighet att ansöka om nattomsorg.

OB-förskolorna är riktade till barn vars föräldrar arbetar obekväma arbetstider. Dessa förskolor har öppet klockan 06.00-21.00 (vid behov fram till 22.00) måndag till söndag, med undantag för Rönnens förskola som har öppet dygnet runt.

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 06:00-22:00 ska du kryssa i detta vid anmälan. Anmälan görs via Malmö stads e-tjänst eller genom att fylla i blanketten"Anmälan till förskoleverksamhet". Ditt barn är då aktuell till alla sex OB-förskolor i Malmö.

Nattomsorg

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 22.00–06:00, så kallad nattomsorg, ansöks detta via blanketten "Ansökan om nattomsorg". (pdf, 75.9 kB)Tänk på att också fylla i blanketten "Anmälan till förskoleverksamhet" som du hittar på Malmo.se/självservice. Ange "nattomsorg" som önskemål. I dagsläget erbjuds nattomsorg endast på Rönnens förskola. Om ditt barn redan har en förskoleplats måste ditt barn sluta där för att kunna börja i förskola med nattomsorg.

Samtliga ansökningsblanketter ska skickas till:

Förskoleförvaltningen Malmö stad 205 80 Malmö

Senast ändrad: 2018-07-30 10:11