Finsk förskola

Malmö stad ingår i finskt förvaltningsområde och erbjuder därför förskola med finsk inriktning. I den finska förskolan bevaras och utvecklas barnens finska språk och kultur.

På Spinneriets förskola intill varuhuset Mobilia i Malmö finns det sedan 2016 en avdelning med finsk inriktning. Du ansöker som vanligt antingen via vår etjänst eller via blanketten ”Anmälan till förskoleverksamhet”.

Förskolans etjänst

Tjänster & blanketter på malmo.se - "Anmälan till förskoleverksamhet"

Den finskspråkiga verksamheten är en integrerad del i den övriga pedagogiska verksamheten på förskolan.

Spinneriets förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-13 13:15