Ansök om stöd på finska

Du som är vårdnadshavare till ett barn med finsk anknytning kan ansöka om att få stöd för ditt barns kulturella identitet och användande av det finska språket.

Förskoleförvaltningen har för 2016 fått ta del av statsbidraget för finskt förvaltningsområde för ambulerande stöd på finska. Det innebär att du som vårdnadshavare kan ansöka om att få stöd för ditt barns kulturella identitet och särskilt för användande av det finska minoritetsspråket.

Stödet kan sökas för barn inom de kommunala och fristående förskolorna samt pedagogisk omsorg i Malmö.

Mer information om stödet för 2018 kommer inom kort.

Ansökan

Du ansöker med blanketten ”Anmälan om ambulerande stöd för barn med finsk anknytning”. Tänk på att blanketten för tillfället måste skrivas ut och fyllas i.

Ifylld blankett lämnas till den förskola/pedagogisk omsorg där ditt barn är placerat.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-13 12:53