Almens förskola

Almens förskola ligger i Rörsjöstaden, i närheten av det gamla Konserthuset. Vi tar emot barn i åldrarna 1—6.

Alla förskolor i förskoleområdet arbetar utifrån ett gemensamt tema; Vad kan barns möte med naturen i Malmö bli? Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. 

Förskolan strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek.

Föräldrabesök

Är du intresserad av att besöka förskolan, så är du välkommen att höra av dig till oss på något av nedanstående telefonnummer.

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2018 är 14 maj och 4 juni.
Dessa dagar är förskolan stängd. Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss:

Stubben: 0708-24 62 57

Kotten: 0708-24 62 88

Lövet: 0708-24 62 97

Köket: 0708-24 63 59

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-08 11:55