Mer om oss

Annelunds förskola har 114 platser fördelat på sex 1-5-årsavdelningar. Vi har ett aktivt föräldraråd som träffas en gång per termin.

På Annelunds förskola har vi ett eget kök där alla våra måltider lagas.

Öppning och stängning

Vi öppnar och stänger på avdelning Karlsson på taket. Om ni önskar kontakta oss innan kl 7.30 eller efter kl 16.00 så görs detta på Karlsson på takets mobil: 0708-11 54 22.

Vad är speciellt för oss?

På Annelunds förskola vill vi sätta barnets intresse och nyfikenhet i centrum och att dokumentera barnens utveckling ser vi som en viktig del av vårt arbete. Vi har därför påbörjat en gemensam fortbildning för all pedagogisk personal kring pedagogisk dokumentation.

Annelunds förskola är en mångkulturell förskola och här lägger vi stort fokus på barnens språkliga utveckling. Vi arbetar mycket med att dela in barnen i grupper eftersom vi kan se att det gynnar barnens sociala och språkliga förmåga.

Vi anser att föräldrasammarbete är viktigt och därför välkomnar alla föräldrar att vara delaktiga i vår verksamhet.

Vår miljö

Annelunds förskola är en förskola med stora, rymliga och moderna lokaler. Vår gård är stor och grön och vi har gott om plats för barnens lek och lärande utomhus.

Vi har en mycket fin närmiljö med en temalekplats alldeles intill och många platser som vi kan besöka t.ex. Folkets park och Möllevångstorget.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-15 10:57