Om Annestads förskola

På Annestads förskola är trygghet, lek och glädje samt lärande viktiga grundstenar. Vi utgör början på det livslånga lärandet och arbetar aktivt med barnens viktigaste instrument – språket. Vi strävar efter att se till varje barns unika egenskaper, förutsättningar och behov.  Vi arbetar utifrån barnens intresse med ett tematiskt arbetssätt, där lärandet sker genom att vi uppmuntrar barnens nyfikenhet och lek. Det ska vara roligt att leka och lära tillsammans!

På Annestads förskola använder vi oss dagligen av datorer, kamera, lärplatta och penpal i verksamheten.
Vi erbjuder barnen en väl avvägd dygnsrytm med en variation av planerade aktiviteter i mindre grupper, måltider samt stund för vila. Varje dag finns det tillfällen för fri lek och utevistelse på vår härliga gård och vår närmiljö.  

Kontakta oss:

Solen 0701-49 46 87
Stjärnan  0701-49 47 84
Kometen 0701-49 46 86
Månen 0701-49 47 91

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-09-30 15:57