Annetorps förskola

Annetorps förskola

Annetorps förskola ligger i ett villaområde med närhet till parker och stora grönområde. Vi utnyttjar dessa områden mycket och är ute varje dag.

Vi vill att vår förskola är en mötesplats där skapande, lek, glädje, nyfikenhet, samtal och reflektion blir en levande vardag. Vi utforskar tillsammans!

Barnen är indelade i två grupper, Hajen för de äldre barnen (3-5 år) och Kurragömman för de yngre barnen (1-3 år).

Kom gärna och hälsa på oss!
Kontakta biträdande förskolechef Birgitta Jönsson för att boka in ett möte; birgitta.jonsson8@malmo.se.

Verksamhetsutvecklingsdagar under vårterminen 2018 är 5 mars och 2 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Kurragömman 0708-34 76 84
Hajen 0708-34 76 83
Köket 0709-53 69 28

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-30 09:17