Om Annetorps förskola

Vi arbetar i temagrupper över avdelningarna där barnen är indelade i åldersgrupper. Våra teman är kopplade till stadsdelsförvaltningens mål och läroplanen för förskolan, hur vi arbetar med dessa kan variera från år till år.

Vi deltar ofta i olika kulturevenemang som erbjuds i Malmö stad och gör även egna utflykter. Vi gör även upplevelser i närområdet.

Köket

Vi får vår mat från Kalkbrottets förskola. En dag i veckan serveras det gröt till frukost. Ett par gånger i veckan får vi nybakat bröd till mellanmål. För övrigt serveras det mycket frukt och grönt. Ibland får vi fruktsallad. Jenny beställer mestadels ekologiska varor.

Vi har också en sockerpolicy på förskolan vilket innebär ett minimerat sockerintag.

Grön flagg

Vi är sedan hösten 2010 Grön flagg-certifierade. Detta innebär att vi aktivt arbetar med olika miljömål. Vi arbetar med att barnen ska öka sin förståelse för växtligheten. Minska sin pappersförbrukning. Vi ska öka vår kunskap kring kravprodukter. Vi har haft loppis/bytaredag. Vi arbetar med barnen kring naturens kretslopp.

Gröna skolgårdar

Våren 2012 kom vi med i projektet Gröna skolgårdar. De hjälper oss att utveckla vår utemiljö. Vi planerar utemiljön tillsammans med personal från gröna skolgårdar. Barnen och en del föräldrar är också delaktiga. Tanken är att miljön ska bli mer pedagogisk, utmanande och inspirerande för barnen. 

Värdegrund

Vi arbetar med värdegrunden kring nyckelorden empati, respekt, trygghet, inflytande och ansvar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-07 15:15