Titta in hos oss

Välkommen till oss Hajen (3-5 år)!

Vi arbetar med att barnens nyfikenhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt så barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande.

Här får barnen möjlighet att utforska omvärlden. Vi har naturdagar där natur, matematik, motorik och miljöarbete ingår. Vi arbetar med barninflytande. Barnen ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.

I vår vardag ingår att barnen ska utveckla sin sociala kompetens, empati och ansvarskänsla. Vi uppmuntrar också barnens intresse för den skriftspråkliga världen. Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra barnens lärande. 

Välkommen till oss Kurragömman (1-3 år)!

Vi arbetar för en trygg barngrupp, där alla individer blir sedda, hörda och kommer till tals. Vi arbetar för ett demokratiskt klimat och för att barnen ska utveckla sociala verktyg. För oss är ansvar och respekt för varje individ en del av verksamheten.

Vi har utvecklat vår miljö så att material, lekredskap och möbler ska vara inbjudande och tillgängliga för barnen. Den fria leken är en viktig del av vår verksamhet. Barnen tränar sina sociala färdigheter, språket, matematik och motorik.

Här bearbetar barnen även sina upplevelser. Vi har ett flexibelt arbetssätt där barnens intresse är i fokus. Vi arbetar i mindre grupper, vilket ger kvalité i barnets lärande. Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocesser.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-05-13 10:32