Om Arkitektens förskola

En dag på Arkitektens förskola

Klockan 06.15
Förskolan öppnar. Du går in genom den entrédörren som ditt barn tillhör
(1-4) och lämnar ditt/dina barn på nedan eller ovanvåning beroende på var barnet/en går. Barn från uteavdelningen lämnas på ovanvåningen om de kommer före klockan 07.30 och hämtas även där uppe efter kl.
 
Under dagen serveras barnen frukost, lunch och mellanmål samt frukt.
 
Klockan 17.30
Förskolan stänger för dagen!

Vi vill uppmärksamma er på att det är mycket viktigt att ni håller på de vistelsetider Ni lämnat till förskolan för Ert barn.

Person-/telefon- och adressuppgifter
Du som förälder ansvarar för att förskolans personal har tillgång till aktuella uppgifter gällande telefonnummer både till arbetet och hemmet etc. Det är av stor vikt att personalen lätt kan kontakta Er om behov uppstår under dagen.

Sjuk och frånvaroanmälan
Sjukanmälan samt eventuell ledighet ska alltid göras före 9.00 men helst den tidpunkt barnet skulle ha kommit till förskolan. Anmäl frånvaron till barnets avdelning. Vi önskar också att Ni meddelar dagen innan barnet ska komma tillbaka efter sjukfrånvaro (helst senast kl15.00).
 
Specialkost och allergier
Om Ditt barn är i behov av specialkost eller är allergisk mot något livsmedel ska Ni lämna ett gällande läkarintyg till förkolan om detta.
 
Stängdagar
Förskolan är stängd för fortbildning och planering 4 dagar varje år. Vi informerar om datum för detta i god tid.
 
Övrigt
Läs gärna vår inskolningsfolder som finns i varje kapprum, där finns tips på kläder och utrustning som ert barn kommer att  behöver på förskolan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-09-29 09:37